RENDEZVÉNYEK -> Mfor Konferencia az új adatvédelmi törvényről

Mfor Konferencia az új adatvédelmi törvényről
Időpont:2011.10.18.->2011.10.18.
Helyszín: Danubius Hotel Gellért, Budapest
Szervező:

Elérhetőség:
Cím: , .
Web:
E-mail cím:

Tizenkilenc évvel az adatvédelmi törvény elfogadása után nyilvánvaló, aligha van olyan területe a gazdaságnak és a mindennapi életünknek, ahol az adatvédelem ne lenne jelen. Személyes adatokat kezel a munkáltató, a bank, a biztosító, a távközlési szolgáltató, de adatvédelmi problémákkal találkozunk az utcán, amikor térfigyelő kamerák alatt sétálunk, vagy az interneten „bolyongva” is. Az adatvédelmi törvényt sokan emlegetik úgy, mint egy, a maga idejében úttörő, igen magas követelményszintet felállító jogszabályt. Az adatkezelők véleménye ennél azért árnyaltabb: sokan szenvednek az adatvédelmi törvény szigorától, a távolról sem egyértelmű szabályoktól, a nehezen kiszámítható jogalkalmazástól.

 

Ilyen előzmények mellett sokan felvetették, hogy ideje egy új, modernebb, az Európai Unió irányelvének megfelelő adatvédelmi szabályozás elfogadásának. Az Országgyűlés megalkotta, majd elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

 

Az új adatvédelmi törvény fenntartja ugyan a korábbi szabályozás szigorát, de jobban megfelel az Európai Unió adatvédelmi irányelvének. Új jogalapok kerülnek a korábbiak mellé, így már nem minden esetben van szükség egyértelmű törvényi felhatalmazásra, vagy az érintett kifejezett hozzájárulására. Részletesebben szabályozza a törvény az alapelveket, az adatbiztonság követelményeit, változnak az érintettek jogaira vonatkozó szabályok.

 

A legfontosabb változás azonban az, hogy az Adatvédelmi Biztos intézménye megszűnik, helyébe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lép. Az új Hatóság igen markáns változás a korábbi adatvédelmi ombudsman helyett. A Hatóság már szigorú eljárási rendben lép fel, valódi hatósági jogköröket gyakorol, adatkezeléseket auditál, vezeti a korábbinál szigorúbb rendszer szerint felépülő adatvédelmi nyilvántartást, és ami a legfontosabb, több milliós bírságot szabhat ki.

 

Az új adatvédelmi törvény számos kérdést felvet, amelyekre a választ még a hatályba lépés előtt meg kell találnia minden adatkezelőnek:

-    Hogyan lehet személyes adatot kezelni törvény, vagy hozzájárulás hiányában?

-    Milyen adatbiztonsági követelményeknek kell megfelelni?

-    Milyen feladatai lesznek az adatvédelmi felelősnek az új törvény hatályba lépését követően?

-    Milyen vizsgálatokra, szankciókra lehet számítani a Hatóság részéről?

-    Miként auditál a Hatóság?

-    Be kell-e újra jelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, milyen szabályok szerint kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni?

-    Hogyan kell felkészülni az új adatvédelmi törvény hatályba lépésére?

 

Konferenciánk szól minden adatkezelőhöz: munkáltatókhoz, bankokhoz, biztosítókhoz, ügyvédekhez, direkt marketing cégekhez – mindenkihez, aki tevékenysége során személyes adatokat kezel. A felvetett kérdések megválaszolásában segítenek előadóink, akik a téma elismert szakértői.

 

 


 

ProgramTERVEZET

 

 

 

12.30 - 13.00              Regisztráció, kávé

 

13.00 - 13.20              Moderátori köszöntő, bevezető

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

 

13.20 - 13.50              A hatályos adatvédelmi törvény rendszere, előnyei és hiányosságai, a jogalkalmazás problémái

                                 dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

 

13.50 - 14.30              Az új adatvédelmi törvény legfontosabb szabálya, a korábbiakhoz képest új rendelkezései (alapelvek, adatbiztonság, érintettek jogai, a Hatóság)

dr. Péterfalvi Attila hivatalvezető, Országgyűlési Biztos Hivatala, volt adatvédelmi biztos

 

14.30 - 15.10              A jogalap bővülésének kérdései, más EU tagállamok tapasztalatai alapján

dr. Szabó Endre Győző főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /felkérés alatt/

 

15.10 - 15.40              Kávészünet

 

15.40 - 16.40              Szektorális problémák (direkt marketing, munkáltatók, internet), az adatvédelmi felelősök, adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi audit 2012. január 1. után

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

 

16.40 - 17.10              A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság helye az államszervezetben, eljárása, szankciói; az adatvédelmi nyilvántartás

                                    dr. Bendik Tamás tanácsadó, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /felkérés alatt/

 

17.10 - 17.55              Panelbeszélgetés

                                    Tapasztalatok a hatályos szabályozásról, a 2012. január 1-től hatályos szabályozással szembeni várakozások

                                   Résztvevők:

dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

dr. Péterfalvi Attila hivatalvezető, Országgyűlési Biztos Hivatala, volt adatvédelmi biztos

Hivatal Péter elnök, Direkt Marketing Szövetség

dr. Szabó Endre Győző főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /felkérés alatt/

dr. Bendik Tamás tanácsadó, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /felkérés alatt/

Magyar Posta Zrt., Posta Direkt képviselője /felkérés alatt/

Telenor Magyarország Zrt. képviselője /felkérés alatt/

 

17.55 - Konferenciazárás

további információ