RENDEZVÉNYEK -> EKÁER specialitások, közúti áruforgalom

EKÁER specialitások, közúti áruforgalom
Időpont:2017.09.22.->2017.09.22.
Helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Szervező: Szakmai Konferenciaszervező Kft.

Elérhetőség:
Cím: 1174 Budapest, Petőfi u. 14..
Web: www.szakkonferencia.hu
E-mail cím:
Telefon: 30/195-2826

Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-h. előadásában

Témakörök:

EKÁER alapjai
Az általános forgalmi adó fókuszpontjai az EKÁER tükrében.
Magyarország EU csatlakozását követő kereskedelmi forgalom, EKÁER előzmények.
Gazdasági, biztonsági visszaélések a közúti árufuvarozás során, fiktív fuvarozási dokumentumok használata.
CMR Egyezmény (1971. évi 3. törvényerejű rendelet) legfontosabb tudnivalói, fontos EKÁER összefüggések.
EKÁER működésének általános bemutatása (EKÁER, HUGO, NAV), a rendszer lényeges elemeinek általános megismerése.

EKÁER működésének jogszabályi kerete, a gyakorlat tükrében
EKÁER és az Adózás rendjéről szóló törvény

• Bejelentési kötelezettség

• Kockázatos termékek

• Önkéntes bejelentés

• Bejelentésre kötelezett jognyilatkozata (felelősségi kérdések)

• Kockázati biztosíték

• Új kötelezett

• Kockázatos fuvarozás, nyilatkozattétel, hatósági zár

• EKÁER jogsértések szankcionálása, mulasztási bírság

• Áru lefoglalása, jármű visszatartása

• Hatósági felügyelet

EKÁER működéséről szóló jogszabályok gyakorlati megközelítéssel
EKÁER működése

• FELADÓ és a CÍMZETT, meghatalmazottak, végfelhasználó

• Felrakodás, kirakodás adatainak jelentősége

• Kockázatos termékek

• Közúti fuvarozással járó tevékenység, a bejelentési kötelezettség speciális esetei, segítő folyamatábrák, gyakorlati példák

• Speciális EKÁER mentességek, alanyok, termékkörök, súly és értékhatárok

• Egyedi mentesség

• Bejelentési kötelezettség általános szabályai, egyszerűsített bejelentés

• EKÁER bejelentések tartalma, export, import és belföldi specialitások, gyakorlati példákkal

• EKÁER bejelentések valóságtartalma a NAV ellenőrzéseinek tükrében

EKÁER szám igénylésének menete, megállapításának rendje, speciális, életszerű fuvarozási helyzetek, ellenőrzési metodika
EKÁER bejelentések

• Azonosított belépés

• Ügyfél adatok

• Felhasználók kezelése

• Engedélyezett szállítmányozó

• Kedvenc címek

• Zárolt biztosíték

• XML feltöltés

• Import bejelentés

• Export bejelentés

• Belföld-belföld viszonylatú bejelentés

Fuvarozási, logisztikai élethelyzetek, ellenőrzés

• Háromszögügylet

• Vámfelügyelet, közvetett vámjogi képviselet

• Gyűjtő fuvarozás

• Logisztikai átrakodás külföldön/Magyarországon

• Tranzit fuvarozás

• Kombinált fuvarozás

• Saját vagyon áthelyezése

• Kockázati biztosíték

• Általános ellenőrzési tapasztalatok

• Mulasztások, csalárd magatartások

• Jogkövetkezmények

Mérlegképes kreditpont: 4 kredit (vállalkozási, nem számvitel)
Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kreditpont: 4 kredit