Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) Keresés / Térkép   

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK)

Elérhetőség:
Cím: Budapest 1054 Alkotmány u. 9-11.
Telefon: 1/3746200
Email:
Web:
http://uni-bge.hu/kvik
Dr. Szalók Csilla (intézetvezető, főiskolai tanár)
Email:
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: Érettségi  / KÉPZÉSI SZINT: Alapképzés  / KÉPZÉSI HELY(EK): KVIK  / NYELV: Magyar  / MUNKAREND (TAGOZAT): Nappali, Levelező  / FINANSZÍROZÁSI FORMA:  Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges   /  KÉPZÉS CÉLJA:  A képzés célja korszerű, magas színvonalú elméleti képzésre alapozva gyakorlatorientált, több idegen nyelven kommunikálni képes szakemberek kibocsátása. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hallgatóink olyan komplex látásmódot, illetve vezetői képességeket szerezzenek, amelyek döntéseikben segítik őket a folyamatosan változó piaci feltételekhez való alkalmazkodás során.

 Képzési idő: 7 félév, nappali munkarendben a választott specializációtól függően a 6. vagy a 7. szemeszterben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti. Levelező munkarendben - amennyiben a hallgató nem a választott szakterületén dolgozik - rész szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a 7. szemeszterben.

A 6. vagy 7. féléves, összefüggő szakmai gyakorlattal kiegészített képzés során a hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembe vevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket.

Tanulmányaik kezdetén alapozó tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók, pl. közgazdaságtan, gazdasági matematika, informatika, pénzügy, marketing, jogi ismeretek stb. A második félévet követően történik a specializáció választása. A specializáció választása után sajátíthatják el a szakmai ismereteket, pl. a turisták utaztatásával, elszállásolásával, ellátásával, a szabadidő eltöltésével, rendezvényszervezéssel, turizmusfejlesztéssel, sportturizmussal, egészségturizmussal és a területfejlesztéssel összefüggő tevékenységek folyamatainak tervezését, szervezését, gazdálkodását, irányítását, továbbá a (kereskedelmi és intézményi) vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges élelmianyag-, higiénés-, táplálkozási és műszaki ismereteket, az ételkészítés és értékesítés fortélyait, a szállodai és vendéglátó vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának meghatározó elemeit, összefüggéseit. Az alternatív tantárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyedhetnek, és további specializálódásra is van lehetőségük.

 A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismeretek elsajátítása, amely

  • részint a kar oktató kabinetében (tankonyha, tanétterem), laboratóriumaiban, illetve külső gyakorlóhelyeken történik, a tantervben rögzített szemeszterekben (esetenként hétvégi napokon is),
  • részint magyarországi és/vagy külföldi gyakorlóhelyeken, a specializációért felelős tanszék vezetésének döntése alapján.
  •  

A tanulmányi idő alatt számos lehetőséget biztosítunk a nyelvtanulásra. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia).

 Választható specializációk:


Vissza a lap tetejére    

Nyomtatható verzió